ตอบสนองมาตรการรัฐ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 2.5 เท่า

Septillion Webmasterข่าวสาร

ประกาศใหม่จากกรมสรรพากรครับ บริษัทฯ หรือผู้ประกอบการสามารถนำรายจ่ายลงทุนในเครื่องจักร (รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ) มาหักภาษีได้มากถึง 2.5 เท่า

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้:
1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563
3. อยู่ในราชอาณาจักร
4. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอื่น ๆ
.
อ่านประกาศฉบับเต็ม: https://www.rd.go.th/…/fi…/user_upload/news/news14_2563.pdf…
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา
📞 โทร. 02-865-2688 หรือ 02-410-4549
📧 Email: sale@septillion.co.th
💬 Line: (@) Septillion