แสดง 5 รายการ

 • Materialise Magics

  อ่านเพิ่มเติม
 • ZBrush 2019

  ฿6,731.00฿34,133.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เลือกรูปแบบ
 • Autodesk Netfabb

  ฿10,500.00฿330,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อ่านเพิ่มเติม
 • ซอฟท์แวร์ Autodesk Fusion 360 CAD CAM CAE

  Autodesk Fusion 360 Subscription

  อ่านเพิ่มเติม
 • Agisoft ซอฟท์แวร์ สแกนเนอร์ 3 มิติ

  Agisoft Metashape

  ฿2,500.00฿139,500.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เลือกรูปแบบ