Showing 1–16 of 36 results

 • Ultimaker Tough PLA เส้นวัสดุชนิด PLA

  ฿1,850.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อ่านเพิ่มเติม
 • Ultimaker S5

  อ่านเพิ่มเติม
 • Ultimaker หัวพิมพ์ AA ขนาด 0.25 มม. (สำหรับหัวพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ชิ้นงานบนเครื่อง ULTIMAKER 3)

  ฿4,990.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • Adhesion Sheet

  ฿60.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • หัวฉีดทับทิม The Olsson Ruby

  ฿3,990.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อ่านเพิ่มเติม
 • Ultimaker PP (polypropylene) เส้นพลาสติก

  ฿1,800.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • Ultimaker หัวพิมพ์ BB ขนาด 0.8 มม. (สำหรับหัวพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ Support บนเครื่อง Ultimaker 3)

  ฿4,990.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • หัวพิมพ์ Ultimaker AA ขนาด 0.8 มม. (สำหรับหัวพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ชิ้นงานบนเครื่อง Ultimaker 3)

  ฿4,990.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • ชุด Maintenance Kit เพื่อการบำรุงรักษาเครื่อง Ultimaker 2+

  ฿8,790.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • เส้นพลาสติกใสสำหรับทำความสะอาดหัวพิมพ์ สำหรับเครื่อง Ultimaker 3

  ฿690.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • Advanced 3D Printing Kit For Ultimaker 3

  ฿4,550.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เลือกรูปแบบ
 • [Pre-Order] Ultimaker Original+

  ฿39,900.00฿45,900.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เลือกรูปแบบ
 • Ultimaker 3 Extended

  อ่านเพิ่มเติม
 • Ultimaker 2+ Bowden Tube ท่อนำเส้นพลาสติก

  Bowden Tube

  ฿880.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หยิบใส่ตะกร้า
 • ฐานทำความร้อน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

  Heated Bed

  ฿7,600.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อ่านเพิ่มเติม
 • PT100 B Sensor จับอุณหภูมิกาารทำความร้อนหัวพิมพ์

  PT100 B sensor

  ฿1,740.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อ่านเพิ่มเติม