พาเพื่อนใช้ 3D Printer รับค่าแนะนำสูงสุด 10,000 บาท

Septillion Webmastercampaign, ข่าวสาร

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ รวมไปถึงวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ 3 มิติแบบครบวงจร

หากคุณมีเพื่อน พี่ น้อง หรือบุคคลที่รู้จัก ที่มีความสนใจต้องการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพียงกรอกข้อมูลแนะนำตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และรอการติดต่อกลับ เมื่อเราสามารถจบการขายได้ รับค่าแนะนำไปเลยทันที* สูงสุด 10,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้:
– บุคคลที่คุณแนะนำ จะต้องสามารถติดต่อได้จริง และมีความสนใจในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
– บุคคลที่คุณแนะนำ จะต้องมีความสมัครใจที่จะมอบข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ โดยมิได้มาจากการบังคับ หรือนำข้อมูลมาโดยที่บุคคลนั้นไม่รับทราบ
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังจากได้มีการตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามที่กฎหมายกำหนด
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
– กรณีบุคคลที่ท่านแนะนำของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ลงทะเบียนเป็นเกณฑ์
– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาร่วมแคมเปญ: ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-865-2688 หรือ 02-410-4549

Email: info@www.septillion.co.th

Line: (@) Septillion

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น