Agisoft Metashape

฿2,500.00฿139,500.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ประมวลผลภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วยภาพ (photogrammetric) แบบดิจิทัล และสร้างข้อมูล 3 มิติข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นำไปใช้กับงาน GIS (Geographic Information Systems) งานจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และการผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ (visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของวัตถุระดับต่าง ๆ ในทางอ้อม

 

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

Metashape — การประมวลผลรังวัลด้วยภาพแบบดิจิทัลและการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ

About Metashape
Agisoft Metashape เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ประมวลผลภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วยภาพ (photogrammetric) แบบดิจิทัล และสร้างข้อมูล 3 มิติข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นำไปใช้กับงาน GIS (Geographic Information Systems) งานจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และการผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ (visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของวัตถุระดับต่าง ๆ ในทางอ้อม

ใช้เทคนิครังวัดด้วยภาพแบบดิจิทัลอัจฉริยะ ซึ่งบังคับใช้กับวิธีการมองเห็นแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดระบบการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ใหม่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย และในขณะเดียวกัน ก็มีหลายสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว สามารถปรับรูปแบบการทำงานให้เฉพาะตัว และจัดการข้อมูลที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น จากกรณีศึกษาต่าง ๆ Metashape ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอย่างแท้จริง

Photogrammetric
triangulation

ประเภทการประมวลผลของภาพถ่าย: ภาพถ่ายทางอากาศ (จุดต่ำสุด, เอียง) และระยะใกล้
การปรับเทียบอัตโนมัติ: แบบเฟรม (รวมถึงเลนส์แบบฟิชอาย) กล้องทรงกลมและทรงกระบอก
สนับสนุนกล้องในโครงการหลายตัว

Dense point cloud
generation

การแก้ไขโมเดลที่ซับซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ส่งออกไฟล์นามสกุล .LAS จากข้อมูลการประมวลผลการทำงานแบบคลาสสิก

3D model:
generation and texturing

ฉากที่หลากหลาย: แหล่งโบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ อาคาร การตกแต่งภายใน ผู้คน ฯลฯ
อัปโหลดเป็นแหล่งข้อมูลใน Sketchfab โดยตรง และส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้
พื้นผิวที่เหมือนจริง: รองรับ HDR และไฟล์จำนวนมาก

Panorama
stitching

การสร้างภาพแบบ 3 มิติขึ้นมาใหม่ สำหรับข้อมูลที่จับจากตำแหน่งของกล้องหรือสถานีของกล้องตัวเดียวกัน โดยต้องมีกล้องอย่างน้อย 2 ตัว
การรวมภาพแบบพาโรนาม่า 360° สำหรับข้อมูลกล้องสถานีเดียว

Photogrammetric
triangulation

ประเภทการประมวลผลของภาพถ่าย: ภาพถ่ายทางอากาศ (จุดต่ำสุด, เอียง) และระยะใกล้
การปรับเทียบอัตโนมัติ: แบบเฟรม (รวมถึงเลนส์แบบฟิชอาย) กล้องทรงกลมและทรงกระบอก
สนับสนุนกล้องในโครงการหลายตัว


Measurements: distances,
areas, volumes

เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัดระยะทางพื้นที่และปริมาณโดยเฉพาะ
เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น Metashape สามารถโอนไปยังเครื่องมือภายนอกได้อย่างราบรื่น ด้วยรูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย3D model:
generation and texturing

ฉากที่หลากหลาย: แหล่งโบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ อาคาร การตกแต่งภายใน ผู้คน ฯลฯ
อัปโหลดเป็นแหล่งข้อมูลใน Sketchfab โดยตรง และส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้
พื้นผิวที่เหมือนจริง: รองรับ HDR และไฟล์จำนวนมาก

Dense point cloud: editing
and classification

การแก้ไขรูปแบบที่ซับซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
การจำแนกจุดเพื่อปรับแต่งการสร้างรูปทรงเรขาคณิตใหม่
ส่งออกไฟล์นามสกุล .LAS จากข้อมูลการประมวลผลการทำงานแบบคลาสสิก


Ground control points:
high accuracy surveying

GCP นำเข้าเพื่อควบคุมความถูกต้องของผลลัพธ์
การตรวจจับอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายรหัสที่เข้ารหัส/ไม่เข้ารหัส เพื่อการป้อนข้อมูล GCP ที่รวดเร็ว
แท็บเครื่องมือปรับสเกลเพื่อกำหนดระยะทางอ้างอิง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง4D modeling
for dynamic scenes

การประมวลผลข้อมูลสถานีกล้องหลายตัว สำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ในโรงภาพยนตร์ กราฟิกอาร์ต อุตสาหกรรมเกม เป็นต้น
การสร้างวิชวลเอฟเฟคจำนวนมากด้วยโมเดล 3 มิติแบบพื้นฐาน ที่สร้างส่วนประกอบขึ้นใหม่ตามลำดับเวลา

Digital elevation model:
DSM/DTM export

โมเดลพื้นผิวแบบดิจิทัลและ/หรือภูมิประเทศแบบดิจิทัล – ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ตามข้อมูลเมตาของ EXIF/บันทึกการบิน: ข้อมูล GPS/GCP
รองรับระบบพิกัดจากการจดบันทึกของ EPSG: WGS84, UTM และอื่น ๆ


Python scripts: customize
processing workflow

นอกจากการประมวลผลแบบแบทช์ – วิธีการบันทึกในการแทรกแซงของมนุษย์ การเขียนภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม แนะนำตัวเลือกการปรับแต่ง:
แม่แบบพารามิเตอร์สำหรับชุดข้อมูลที่คล้ายกันหลายชุด การตรวจสอบผลลัพธ์การประมวลผลระดับกลาง เป็นต้นPanorama
stitching

การสร้างภาพแบบ 3 มิติขึ้นมาใหม่ สำหรับข้อมูลที่จับจากตำแหน่งของกล้องหรือสถานีของกล้องตัวเดียวกัน โดยต้องมีกล้องอย่างน้อย 2 ตัว
การรวมภาพแบบพาโรนาม่า 360° สำหรับข้อมูลกล้องสถานีเดียว

Georeferenced
orthomosaic export

การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ด้วยภาพออร์โธโมเสค: รูปแบบ GIS ส่วนใหญ่ที่รองรับ GeoTIFF ไฟล์นามสกุล .KML ที่อยู่บน Google Earth
ส่งออกเป็นกลุ่มสำหรับโครงการขนาดใหญ่
การแก้ไขสีสำหรับพื้นผิวที่เป็นเนื้อเดียวกัน


Multispectral imagery
processing

การประมวลผลภาพแบบ RGB/NIR/ภาพถ่ายความร้อน และแบบหลายภาพ
สร้างส่วนประกอบใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็วตามช่องทางที่ต้องการ
การสร้างภาพออร์โธโมเสคหลายช่องทาง สำหรับการคำนวณดัชนีพืชในตัว (NDVI) การคำนวณ และการส่งออก


Network
processing

การคำนวณแบบกระจายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รวมคุณสมบัติของโหนดหลายโหนด สำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโครงการเดียว

Software editions compare ( Professional / Standard )

Features Professional Edition Standard Edition
Photogrammetric triangulation Yes Yes
Dense point cloud: generation and editing Yes Yes
3D model: generation and texturing Yes Yes
Spherical panorama stitching Yes Yes
Fisheye camera support Yes Yes
Spherical and cylindrical camera support Yes
Dense point cloud: classification Yes
DEM: georeferenced DSM / DTM export Yes
Georeferenced orthomosaic export Yes
Orthomosaic seamline editing Yes
Measurements: distances, areas, volumes Yes
Ground control points support Yes
Coded / non-coded targets auto detection Yes
Multispectral imagery processing Yes
NDVI and other vegetation indices calculation Yes
Hierarchical tiled model generation Yes
4D modeling for dynamic scenes Yes
Python scripting Yes
Network processing Yes
OS: Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu Yes Yes

ข้อดี

 1. ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และมีรายละเอียดสูง
 2. กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ และใช้งานเต็มรูปแบบที่ง่าย
 3. การเร่งความเร็วของ GPU เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น
 4. การประมวลผลเครือข่ายสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 5. การประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อประหยัดโครงสร้างพื้นฐาน
 6. Standard edition ที่ค่อนข้างทรงพลังสำหรับโครงการด้านศิลปะ
 7. ส่งออก PDF/ส่งออกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย และอัปโหลดโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์
 8. การวัดแบบ 3 มิติเพื่อการคัดแยกคุณสมบัติที่แม่นยำ

ความเข้ากันได้

 1. รองรับกล้องดิจิทัล/ภาพยนตร์/วิดีโอ และระบบกล้องหลายตัว
 2. ประมวลผลภาพจากกล้องเฟรม/ฟิชอาย/ทรงกลม/ทรงกระบอก
 3. ทำงานได้ดีกับ UAV ส่วนใหญ่
 4. ผสานรวมกับกระบวนการทำงาน LIDAR พร้อมการนำเข้าจุดบนคลาวด์
 5. ส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบสกุลไฟล์ที่รองรับอย่างกว้างขวาง
 6. รองรับระบบพิกัด EPSG ส่วนใหญ่และข้อมูลสถิติแนวตั้งที่กำหนดค่าได้
 7. ทำงานได้กับระบบ Windows, Mac OS X และ Linux

ความสามารถต่าง ๆ

 1. การวิเคราะห์ทางอากาศและระยะใกล้
 2. การจัดตำแหน่งภาพที่เพิ่มขึ้น
 3. การสร้างจุดบนคลาวด์ที่หนาแน่นขึ้น และการจำแนกอัตโนมัติ
 4. การสร้าง DSM/DTM
 5. การสร้างภาพออร์โธโมเสคที่สมจริงในประมาณการที่ผู้ใช้กำหนด
 6. การปรับแต่งรอยตะเข็บ (seamline) แบบอัตโนมัติ สำหรับภาพออร์โธโมเสคที่ใช้ DTM แบบดั้งเดิม
 7. การปรับแต่งรอยตะเข็บแบบแมนนวล
 8. การสร้างเส้นชั้นความสูง
 9. การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์โดยใช้บันทึกการบินและ/หรือ GCP
 10. การตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติแบบกำหนดรหัสและไม่กำหนดรหัส
 11. การวัดพิกัด/ระยะทาง/พื้นที่/ปริมาตร
 12. การประมวลผลภาพถ่ายหลายภาพ และการคำนวณดัชนีพืชพรรณ
 13. การสร้างพื้นผิวด้วยฟิลเตอร์ delighting และ deghosting
 14. การสร้างโครงสร้าง 4 มิติใหม่สำหรับฉากแบบไดนามิก
 15. การสร้างโมเดลและการสร้างภาพจำลองแบบปูกระเบื้องหลายชั้น
 16. การสร้างแบบจำลองหลายเหลี่ยม
 17. การจับรวมภาพพาโนรามาแบบทรงกลม
 18. การเขียนภาษา Python ในตัว สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
 19. การสนับสนุนการดำเนินงานที่ไร้หัว